Biała niedziela – bezpłatne badania dla seniorów

W najbliższą niedzielę, 7 października, seniorzy będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich w ramach akcji „Biała niedziela”. Rejestrować można się dziś do godziny 13:00.

Biała Niedziela to akcja zorganizowana z inicjatywy Miejskiej Radu Seniorów oraz Klubu Seniora w Garwolinie. Wpisuje się w założenia i cele polityki senioralnej naszego miasta i ma pozwolić osobom w wieku powyżej 60 lat na uzyskanie szybszego dostęp do lekarzy specjalistów, do których jest długi czas oczekiwania.Akcja jest bezpłatna i jest częścią programu, którego zadaniem jest działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program jest realizowany przy współudziale Stowarzyszenia Calos Cagathos w Garwolinie. Jest to przykład współpracy międzypokoleniowej na rzecz osób starszych.

W akcję włączają się lekarze określonych specjalizacji. Jak podkreślają organizatorzy, ich otwartość na zagadnienia związane z problemami ludzi starszych są godne uznania. Otwartość i chęć współpracy jest bardzo wysoka.

Podczas „Białej niedzieli” seniorzy będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań – EKG, poziom cukru, spirometria i ciśnienie tętnicze krwi oraz skorzystać z konsultacji ze specjalistami – pulmunologiem, kardiologiem, diabetologiem, dermatologiem, neurologiem i ortopedą.

W akację włączyli się także ratownicy medyczni, który o godzinie 10:00, 12:00 i 14:00 przeprowadzą pokaz udzielania pierwszej pomocy. Pokaz są otwarte dla wszystkich chętnych.

„Biała niedziela” odbędzie się w przychodni SP ZOZ w Garwolinie przy ul. Staszica. Rejestracja trwa dzisiaj do godziny 13:00 pod numerem telefonu: 512 204 045.