Przetarg na usługi utrzymania czystości

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie sportowo-rekreacyjnym Kryta Pływalnia „Garwolanka”,  w Garwolinie przy ul. Olimpijskiej 2

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sekretariacie Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, ul. Nadwodna 1, 08-400 Garwolin nie później niż do dnia 13.12.2016 roku do godz. 10:00.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można znaleźć tutaj