Przetarg na utrzymanie czystości na pływalni – zmiana treści SIWZ

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie informuje o dokonaniu zmiany treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na  świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie sportowo-rekreacyjnym Kryta Pływalnia GARWOLANKA  w Garwolinie przy ul. Olimpijskiej 2
Szczegółowe informacje na temat przetargu można znaleźć tutaj