Termomodernizacja budynku Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie przy ul. Nadwodnej 1

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie ogłasza przetarg nieograniczony na

Termomodernizację budynku Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie przy ul. Nadwodnej 1

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sekretariacie Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, ul. Nadwodna 1, 08-400 Garwolin nie później niż do dnia 22.10.2018 roku do godz. 1000.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można znaleźć  TUTAJ