Centrum Sportu i Kultury

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie udostępnia Informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na:

Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie sportowo-rekreacyjnym Kryta Pływalnia GARWOLANKA 

 w Garwolinie przy ul. Olimpijskiej 2

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: