Klub Seniora

Klub Seniora to nowa propozycja Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie oraz Centrum Sportu i Kultury dla wszystkich seniorów z Garwolina i okolic.  To okazja do wspólnego spędzania czasu, rozmów i spotkań ze specjalistami.

Klub Seniora powstał z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów i Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie. Ideą powstania klubu jest aktywizacja i integracja seniorów. To odpowiedź na potrzeby seniorów. Chcemy ich wyrwać z domowych obowiązków. Naszą działalność dostosujemy do oczekiwań członków klubu.

W ramach działalności klubu odbywają się spotkania ze specjalistami między innymi z dziedziny prawa czy medycyny, z pasjonatami i ciekawymi postaciami nie tylko z terenu powiatu garwolińskiego, ale także spotkania seniorów przy kawie i muzyce. W ramach funkcjonowania klubu będą organizowane także warsztaty i wycieczki, a także spotkania z klubami seniorów z innych miejscowości.

Spotkania odbywają się w środy w godzinach 18:00-21:30 w sali konferencyjnej Pływalni Miejskiej „Garwolanka”.

Regulamin Klubu Seniora

Deklaracja

W dniu 31 maja 2017 r. na spotkaniu odbyły się wybory zarządu Klubu Seniora. W wyniku jawnego głosowania na roczną kadencję do zarządu wybrane zostały osoby, których skład ukonstytuował się w następujący sposób:

Klub Seniora 2021 regulamin

Skład zarządu Klubu Seniora:

Przewodniczący Zarządu Klubu Seniora – Grażyna Makulec

Wiceprzewodniczący – Sławomir Ziędalski

Skarbnik – Teresa Afrykańska

Sekretarz – Hanna Kondej

Członek – Maciej Majewski

Członek – Krzysztof Całczyński

Regulamin uczestnictwa w sekcjach stałych CSiK w czasie epidemii COVID-19