Polityka prywatności | Regulaminy | Zarządzenia

Polityka prywatności Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie

I. Cele polityki prywatności

Biorąc pod uwagę regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie pragnie wyjaśnić zasady przetwarzania danych osobowych, które może pozyskiwać oraz cele i podstawy prawne na
których przetwarza Państwa dane osobowe.

Polityka Prywatności określa charakter przetwarzania przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie Państwa danych osobowych oraz to, w jaki sposób mogą Państwo żądać: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Niniejsza Polityka Prywatności ma pomóc Państwu podjąć świadome decyzje podczas korzystania ze stron internetowych oraz świadczonych usług.

Polityka Prywatności powinna być czytana wspólnie z regulaminami, klauzulami i instrukcjami określającymi zasady świadczenia przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie usług.

Polityka Prywatności obowiązująca w Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie ma zastosowanie jedynie do wykorzystania danych osobowych, które Centrum uzyskało samodzielnie, nie odnosi się ona do Państwa danych osobowych pozyskanych w ramach Państwa działań z osobami trzecimi.

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie – Polityka Prywatności, z uwagi na rozwój technologii internetowej lub ewentualne zmiany w zakresie danych osobowych.

II. O nas

Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych uzyskanych od użytkowników korzystających ze stron internetowych oraz usług jest Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie jako administrator danych osobowych.

III. Kontakt

W sprawie danych osobowych Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie prosi o kontakt w
następujący sposób:
✔ poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres: iod@garwolin.pl,
✔ poprzez wiadomość pisemną wysłaną na adres korespondencyjny: Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, ul. Nadwodna 1, 08 – 400 Garwolin.

IV. Pozyskiwanie danych osobowych

a) Źródła danych osobowych
Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie pozyskuje dane osobowe w następujący sposób:
✔ bezpośrednio od Państwa, poprzez media społecznościowe lub jeżeli Państwo się z nami kontaktujecie lub osoba trzecia kontaktuje się z nami w waszym imieniu,
✔ przez technologie automatyczne, pliki cookies lub przy użyciu podobnych technologii,
✔ poprzez systemy rejestracji na obiektach administrowanych przez CSiK i wokół nich oraz na parkingach przed obiektami,
✔ od dostawców serwisów platform społecznościowych (takich jak: Facebook, Instagram), gdzie Państwo dzielą się treścią poprzez media społecznościowe, śledząc i udzielając opinii.

b) Cel gromadzenia danych
Podstawowym celem gromadzenia danych osobowych przez Centrum Sportu i Kultury w
Garwolinie jest:
✔ świadczenie Państwu usług oraz udzielanie pomocy w przypadku próśb składanych telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej,
✔ dążenie do ulepszenia naszych usług oraz rozwoju reklamy,
✔ badanie lub odpowiadanie na przesłane zapytania lub zaistniałe spory,
✔ przestrzeganie przepisów prawa, orzeczeń i wyroków sądowych oraz obowiązków nakładanych przez ustawodawców,
✔ realizacja zawartych umów,
✔ ochrona praw mienia lub zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Centrum Sportu i Kultury lub osobom trzecim, w tym innym klientom i użytkownikom,
✔ wsparcie w ramach świadczonych usług,
✔ wykorzystywanie w innych celach, zgodnie z przepisami prawa.

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie wykorzystuje przekazane dobrowolnie dane kontaktowe oraz informacje o płatnościach w celu dostarczenia produktów i usług, które zostały zamówione poprzez internetowe systemy sprzedaży i rezerwacji biletów do kina i na organizowane wydarzenia, telefonicznie przez Państwa. Dane kontaktowe będą wykorzystywane w celu przekazania informacji odnośnie produktów i usług w związku z tak złożonymi zamówieniami.

Dotyczy to nabycia przez Państwa produktów i korzystania z usług, organizowanych przez nas lub naszych partnerów wydarzeń, szkolnych rezerwacji grupowych, rezerwacji sali kinowej w celu zorganizowania innych wydarzeń, rezerwacji sal konferencyjnych, rezerwacji hali sportowej, rezerwacji sal fitness oraz dokonywania zwrotów i rezerwacji Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie przetwarza tylko te dane, które są rzeczywiście potrzebne, by realizować dany cel. Jeśli nie mamy podstawy prawnej ich pozyskiwania, każdorazowo prosimy Państwa o zgodę.

c) Rezerwacja i inne usługi nabywane online
Przy zakupie bądź rezerwacji biletów za pomocą internetowych systemów sprzedaży i rezerwacji biletów klient proszony jest o podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email i numeru telefonu. Udostępnione informacje zostaną użyte do przetworzenia i realizacji zamówień oraz do wysyłania wiadomości e-mail związanych z obsługą rezerwacji lub zakupu w celu realizacji rezerwacji bądź zakupu. W przypadku rezerwacji telefonicznej klient proszony jest o podanie imienia i nazwiska, numery telefonu, a jeżeli zajdzie taka potrzeba adresu e-mail.

d) Metody płatności
Za produkty i usługi zakupione przez internetowe systemy sprzedaży i rezerwacji klient może płacić za pomocą systemu płatności internetowych przelewy24.pl. Po wybraniu opcji płatności przez przelewy24.pl klient zostanie przekierowany do strony internetowej dostawcy usług płatniczych, gdzie zostanie poproszony o podanie szczegółów płatności. Wszystkie dane osobowe podawane w związku z płatnością będą gromadzone, przetwarzane i przechowywane zgodnie z własną polityką prywatności podmiotu przetwarzającego płatności (nie z polityką prywatności Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie). Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia zobowiązań przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie zgodnie z jakąkolwiek umową, którą możemy z Państwem zawrzeć, a prawnie uzasadnionym interesem jest uzyskanie danych osobowych odbiorcy usługi lub
produktu w celu dostarczenia zakupionej usługi lub produktu do takiej osoby.

e) Weryfikacja osób korzystających z usług
Niektóre z usług i produktów dostępnych na stronie internetowej (w szczególności, w przypadku dostępu do wybranych filmów) mają ograniczania wiekowe, co oznacza, że pracownik kina może być zmuszony poprosić (w przypadku dzieci i młodzieży) o okazanie legitymacji lub podanie daty urodzenia.
W przypadku gdy Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie korzysta z danych osobowych w celu weryfikacji czy dana osoba, która korzysta z usług spełni wymagania co do wieku, które zostały określone, to takie działanie stanowi prawnie uzasadniony interes. W przypadku gdy korzystamy z daty urodzin w celu uniknięcia wejścia na seans podlegający ograniczeniom wiekowym, Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie czyni tak, ponieważ musi spełniać wymogi prawne, którym podlega.

f) Obsługa klienta
W związku z prowadzoną działalnością Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie udziela informacji i odpowiedzi na zapytania o produkty i świadczone usługi w formie papierowej, elektronicznej, poprzez media społecznościowe, telefonicznej np.; szkolne rezerwacje grupowe oraz pracownicze. Dane kontaktowe mogą być wymagane w każdym z powyższych przypadków wraz z innymi danymi osobowymi, które pozostają w związku z przesłanym zapytaniem. Powyższe informacje wykorzystywane są w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. W ramach prawnie uzasadnionego interesu Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie leży przetwarzanie Państwa danych osobowych w taki sposób, aby zapewnić Państwu możliwie jak najlepszą obsługę klienta.

V. Konkursy, promocje, wydarzenia

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie na swoich stronach internetowych /csik.garwolin.pl i garwolanka.com.pl/, portalach społecznościowych, obiektach, których jest administratorem oraz w innych lokalizacjach jest organizatorem konkursów, promocji i wydarzeń. W celu zorganizowania wydarzeń kulturalnych bądź sportowych koniecznym może być przetwarzanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe (w tym adres emailowy, adres do korespondencji i/lub numer telefonu), udział w mediach społecznościowych (jeśli dotyczy) oraz inne dane osobowe podane przez uczestnika dobrowolnie podczas przystępowania do promocji, konkursu lub wydarzenia. W przypadku niektórych konkursów i wydarzeń koniecznym może być również przetwarzanie oraz publikowanie wizerunku, nagrań wideo lub nagrań dźwiękowych, które zostały nam dobrowolnie przekazane.
Dane osobowe wykorzystywane są w celu wykonania przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie zobowiązań zgodnie z zawartą z uczestnikiem jakąkolwiek umową (np. zasadami stosowanymi w ramach promocji). Wykorzystywanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikowi udziału w konkursach, promocjach i wydarzeniach.

a) Informacja zwrotna na temat usług
Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie może zwracać się z prośbą o przekazanie w formie ankiety online, informacji zwrotnej na temat jakości świadczonych przez siebie usług. Uzyskane informacje pomogą podnieść jakość świadczonych usług przez pracowników /w Kinie Wilga, Domu Kultury, na Pływalni Miejskiej ,,Garwolanka”, hali sportowej czy też stadionie miejskim/ oraz pomogą przygotować oferty nowych usług. Dane, które zostaną przekazane Centrum Sportu i Kultury w informacji zwrotnej będą wykorzystywane w ramach prawnie uzasadnionego interesu w celach wskazanych powyżej.

b) Wiadomości marketingowe
Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie przetwarza dane osobowe przy działaniach marketingowych /przesyłanych smsem i e-mailem/. Informacje marketingowe mogą być przekazywane pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, wiadomością sms na numer telefonu użytkownika, o ile otrzymaliśmy zgodę na przekazywanie informacji marketingowych w powyższy sposób lub w przypadkach dozwolonych przepisami prawa.

c) Newsletter
Za pośrednictwem strony internetowej Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie mogą Państwo zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach i usługach. W celu przesyłania newslettera przetwarzane są Państwa dane osobowe w zakresie adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę mogą Państwo każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnują Państwo z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy. Nie podanie maila skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Newsletter obsługiwany jest przez podmiot zewnętrzny FreshMail Sp. z o.o. Dane osobowe podawane podczas zapisu do newslettera będą gromadzone, przetwarzane i przechowywane zgodnie z własną polityką prywatności podmiotu obsługującego (nie z polityką prywatności Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie).

d) Zdrowie i bezpieczeństwo
Dane osobowe, które Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie gromadzi mogą zostać wykorzystane aby zapewnić bezpieczne środowisko uczestnikom, pracownikom i innym osobom korzystającym z naszych ofert. Może to obejmować dane osobowe gromadzone dla celów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem, w tym w celu sporządzenia raportów o wypadkach lub zgłoszonych roszczeniach w związku ze zdarzeniami, które miały miejsce podczas konkursów, promocji, eventów i zawodów. Ponieważ mogą to być dane odnoszące się do zdrowia uczestników, mogą one należeć do specjalnych kategorii danych, które są zdefiniowane w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony danych, w tym danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne oraz danych dotyczących zdrowia. Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie może wykorzystać te informacje do ustalenia, wykonania lub obrony przed wszelkimi roszczeniami prawnymi w związku z wypadkiem lub incydentem, w tym do udostępniania tych informacji naszym dostawcom usług ubezpieczeniowych. Przetwarzanie danych osobowych uczestników w związku z wypadkiem lub zdarzeniem, o którym mowa powyżej, znajduje się w ramach uzasadnionego interesu Centrum Sportu i Kultury oraz jest niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony wszelkich roszczeń prawnych, a w niektórych przypadkach może być również konieczna ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby /np; gdy osoba fizycznie lub prawnie niezdolna jest do wyrażenia zgody/.
O zamiarze wykorzystania danych osobowych przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie w innym celu niż określony powyżej uczestnik zostanie poinformowany przy użyciu jego danych kontaktowych lub indywidualnie, kiedy Centrum będzie pozyskiwać dane uczestnika w celach nie wymienionych powyżej.

e) Pozyskanie zgody uczestnika
W przypadku, gdy wykorzystanie danych osobowych wymaga uzyskania zgody uczestnika,
zgoda może być wyrażona:
✔ w chwili pozyskania danych osobowych, zgodnie z podanymi instrukcjami,
✔ poprzez wyrażenie zgody pocztą elektroniczną, listownie lub telefonicznie z wykorzystaniem danych kontaktowych.
Podstawa prawna zgody jest wykorzystywana przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie do przetworzenia, które jest niezbędne lub obowiązujące w jakikolwiek sposób. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym czasie.

f) Komu mogą być udostępniane i jak długo przechowywane dane osobowe podczas
przeprowadzanych konkursów, promocji, wydarzeń.

Dane osobowe uczestników Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie może przekazać:
✔ pracownikom (np.; w celu wystawienia faktury) którzy są zobowiązani do ochrony danych osobowych i nie będą ich dalej przekazywać bez uzyskania zgody lub gdy nie będzie to wynikało z przepisów prawa,
✔ drukarniom i firmom zajmującym się dostarczaniem przesyłek,
✔ serwisom płatniczym – przy czym należy pamiętać, że dane dotyczące kart płatniczych i płatności elektronicznych pozostają zawsze u operatora sieci elektronicznych (np.; przelewy24), a Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie ich nie zbiera i nie przechowuje,
✔ innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, np.; firma świadcząca obsługę IT,
✔ prawnikom, specjalistom ds; zdrowia i bezpieczeństwa, agentom ubezpieczeniowym, w celach administracyjnych oraz prawnych,
✔ innym osobom trzecim, w stosunku do których Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie jest zobowiązane lub które są uprawnione na podstawie przepisów prawa, orzeczeń sądowych, nakazu przeszukania lub podobnego instrumentu przedstawionego przez organy ścigania, urzędnika państwowego lub organ regulacyjny,
✔ dostawcom, którzy zarządzają, wspierają lub administrują elementami systemu IT lub systemu administracyjnego.

Za każdym razem, kiedy Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie zbierze dane osobowe w celu przeprowadzenia konkursu, promocji lub wydarzenia będą one przetrzymywane do czasu zrealizowania celu przetwarzania.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np.; profilowaniu), niemniej jednak Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie korzysta z plików cookies.

VI. Polityka dotycząca plików cookies
Strony internetowe Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie wykorzystują pliki cookies, małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Państwa komputerze, aby pomóc witrynie zapewnić lepszą obsługę. Pliki cookies służą do zachowania preferencji użytkownika, przechowywania informacji dotyczących rzeczy, takich jak koszyki i dostarczania anonimowych danych śledzenia do aplikacji stron trzecich, takich jak Google Analytics. Z reguły pliki cookies poprawiają jakość przeglądania. Można jednak wyłączyć pliki cookies w danej witrynie i na innych.
Najskuteczniejszym sposobem jest wyłączenie plików cookies w Państwa przeglądarce. Sugerujemy skonsultowanie się z sekcją Pomoc przeglądarki lub przejrzenie strony internetowej About Cookies, która zawiera wskazówki dla wszystkich nowoczesnych przeglądarek. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

VII. Linki i usługi świadczone przez osoby trzecie
Strony internetowe administrowane przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie mogą zawierać linki do usług i stron internetowych osób trzecich, w tym do naszych partnerów. W momencie korzystania z linku w celu przejęcia ze strony internetowej Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie na inną stronę internetową lub zamówienia usługi od osoby trzeciej, Polityka Prywatności Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie nie ma zastosowania. Przeglądanie i działanie podejmowane przez użytkownika na jakichkolwiek innych stronach internetowych, czy kontakt użytkownika z jakimkolwiek podmiotem trzecim będącym dostawcą usługi, podlega przepisom i polityce obowiązującej na danej stronie internetowej czy u tego dostawcy. Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie nie monitoruje, nie kontroluje i nie zatwierdza polityki prywatności obowiązującej na wszystkich stronach internetowych, które użytkownik odwiedza czy podmiotu trzeciego będącego dostawcą usług.

VIII. Media społecznościowe
Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie przetwarza dane osobowe osób, które dokonały subskrypcji fanpage’ów poprzez klikniecie ikony ,,Lubię to” lub ,,Obserwuj”, opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’ach, wysłały wiadomość za pośrednictwem Messengera.
Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie przetwarza dane osobowe w następujących celach:
✔ w celu prowadzenia fanpage’ów na portalu społecznościowym Facebook/Instagram i informowania za ich pomocą o swojej aktywności, promowania różnych wydarzeń, których jest organizatorem, budowania i utrzymania związanej z CSiK społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcji serwisu Facebook/Instagram
(komentarze, chat, wiadomości) co jest prawnie uzasadnionym interesem,
✔ w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem,
✔ w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’ów, co jest prawnie uzasadnionym interesem.
Dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie:
✔ odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody,
✔ wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.
Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, prowadząc na Facebooku/Instagramie fanpage,
przetwarza następujące dane:
✔ podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez
użytkownika na jego własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook/Instagram,
✔ dane opublikowane przez użytkownika na jego profilu Facebook/Instagram,
✔ anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji ,,Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym ,,plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych
na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:
✔ organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
✔ innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, np.; firma świadcząca obsługę IT fanpag’ów,
✔ właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski /UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Okres przetwarzania danych osobowych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
✔ dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody – w ustawieniach Facebooka oraz ustawieniach Instagramu,
✔ dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
✔ dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
✔ dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji ,,Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, tel. (22) 531 – 03 – 00, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. W każdej chwili użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie uzyskuje od firmy Facebook, z publicznego profilu użytkownika oraz wpisów na fanpage’ach na platformie internetowej Facebook.
Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Przetwarzanie pozyskanych przez Administratora danych opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np.: w przypadku konieczności archiwizacji dokumentacyjnej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IX. Wizerunek
Podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie mogą być wykonywane, a następnie przetwarzane i upubliczniane zdjęcia lub filmy, na których może zostać utrwalony Państwa wizerunek. Biorąc udział w imprezie sportowej, festynie czy innym wydarzeniu organizowanym lub współorganizowanym przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na utrwalenie, przetwarzanie i upublicznianie ich wizerunków, na zdjęciach lub filmach wykonywanych podczas wydarzeń.
Wizerunek uczestników będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie. Dane te w postaci wizerunku mogą być upubliczniane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych. Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych, należy dokładnie wskazać których zdjęć, filmów czy treści zmiany te maja dotyczyć.

Ponadto zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
✔ osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np.; dyrektor, kierownik),
✔ osoby stanowiącej jedynie szczegół w całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna
impreza.

X. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
W związku z przetwarzaniem przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
✔ dostępu do swoich danych,
✔ poprawiania swoich danych,
✔ usunięcia danych,
✔ ograniczenia przetwarzania danych,
✔ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
✔ przenoszenia danych,
✔ wniesienia skargi do organu nadzorczego,
✔ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Polityka prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna – najemcy, dzierżawcy

Klauzula informacyjna – osoby prowadzące działalność gospodarczą

Klauzula informacyjna – rekrutacja – umowa o pracę

Klauzula informacyjna – rekrutacja – umowy cywilno-prawne

Klauzula informacyjna – wykorzystanie wizerunku

Zarządzenie Dyrektora Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie – Standardy Ochrony Małoletnich