Dom Kultury

Centrum Sportu i Kultury to największa i najważniejsza placówka kulturalna w Garwolinie. Program instytucji tworzy fachowy zespół specjalistów z dziedzin takich jak: muzyka, teatr, plastyka, film. Zespołem kieruje dyrektor Jarosław Kargol.

CSiK jest ośrodkiem popularyzującym kulturę i sport we wszystkich ich przejawach i dyscyplinach. Odbywają się tu koncerty, przedstawienia, warsztaty, konferencje, zawody i konkursy.

Centrum dysponuje wielofunkcyjną salą widowiskowo-koncertową, pełniącą jednocześnie rolę kina. W budynku Centrum można skorzystać z klimatycznej kawiarni „Moja muzyka”. W piwnicach budynku mieszczą się: pracownia plastyczna, ceramiczna oraz Galeria „Kotłownia”.

Instytucji podlegają także inne placówki: hala sportowa, Pływalnia Miejska „Garwolanka” i siłownia.

W sensie historycznym CSiK jest kontynuatorem powstałego 22 lipca 1954 roku Powiatowego Domu Kultury. Siedzibą instytucji od zawsze były budynki znajdujące się przy ulicy Nadwodnej 1. W 1975 roku PDK przekształcony został na Garwoliński Ośrodek Kultury. W 2005 roku uchwałą rady miasta GOK został przekształcony w Centrum Sportu i Kultury.

CSiK kontaktuje się z odbiorcami poprzez swoją stronę internetową i media społecznościowe. Posiada także własny kanał na YouTubie. Regularnie o wszystkich swoich działaniach informuje lokalną prasę i portale internetowe. Propozycje kulturalno-sportowe instytucji publikowane są również na stronach Urzędu Miasta Garwolin.