Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie przesyła Informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na

Termomodernizację budynku Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie przy ul. Nadwodnej 1

Szczegółowe informacje na temat przetargu można znaleźć tutaj