PRZETARG

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie przesyła informację z wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty oraz wykluczeniu Wykonawcy z postępowania; przetarg nieograniczony na

Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie sportowo-rekreacyjnym Kryta Pływalnia GARWOLANKA  w Garwolinie przy ul. Olimpijskiej 2
 

Szczegółowe informacje na temat przetargu można znaleźć tutaj