Czas Mam – projekt dla mam

„Czas mam” tak nazywa się projekt, którego realizacja rozpocznie się już we wrześniu. Projekt uzyskał dofinansowanie z programu „Skrzydła dla Mamy”.

„Skrzydła dla Mamy” to program Fundacji BGK, który ma na celu wsparcie mam z miejscowości do 25 tys. mieszkańców, przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, opiekujących się dziećmi, które nie uczęszczają do przedszkola, czy też mam pozostających bez pracy ze względu na opiekę nad dziećmi. Jego celem jest ułatwić mamom powrót do pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim, wychowawczym lub dłuższej przerwie związanej z opieką nad dzieckiem z innych powodów. Projekt ma umożliwić mamom nie tylko podwyższenie swoich kompetencji zawodowych, i tym samym podjęcie na nowo pracy, ale również pomóc w odkrywaniu swoich talentów.

W ramach projektu „Czas Mam” zorganizowane zostaną warsztaty i cykliczne zajęcia:

  • cykl zajęć z fitnessu
  • warsztaty z doradcą zawodowym i indywidualne konsultacje
  • warsztaty wychowawcze z Pozytywnej Dyscypliny
  • warsztaty z ceramiki
  • spotkanie motywacyjne z Agnieszką Stefaniuk – autorką bloga FamilyFunByMum

Kto może uczestniczyć w projekcie?

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie szuka 19 mam mieszkających w gminach do 25 tys. mieszkańców, które:

  • przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych,
  • opiekują się dziećmi nieuczestniczącymi w żadnej formie opieki lub edukacji przedszkolnej,
  • pozostają bez pracy ze względu na opiekę nad dziećmi.

Czy udział w warsztatach jest płatny?

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, dzięki dofinansowaniu z Fundacji BGK.

Gdzie będą odbywać się warsztaty?

W siedzibie Domu Kultury w Garwolinie ul. Nadwodna 1 oraz w budynku Pływalni Miejskiej „Garwolanka”.

Jak można się zapisać na warsztaty?

Zapisy na warsztaty będą prowadzone w sekretariacie Centrum Sportu i Kultury (I piętro, informacja pod nr telefonu 25/ 682 20 51) w terminie od 20 sierpnia do 6 września lub do wyczerpania miejsc. Zgłosić się można także mailowo, wysyłając wiadomość na adres: bmikulska@csik.garwolin.pl w tytule wiadomości należy wpisać „Czas Mam”.

Warunkiem przyjęcia do grupy projektowej jest spełnienie wszystkich warunków określonych programem „Skrzydła dla Mamy II edycja” (wymienionych wyżej) oraz złożenie kompletnej i podpisanej dokumentacji: deklaracji uczestnictwa w warsztatach, zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku.

Koordynatorem projektu jest Barbara Kupczyk-Mikulska.

Czy można wybiórczo skorzystać z kilku spotkań warsztatowych?

Nie. Grupa warsztatowa będzie mieć charakter stały. Założeniem programu jest, aby zapisane mamy wzięły udział we wszystkich spotkaniach.

W jakim czasie projekt będzie realizowany?

Realizacja projektu przewidziana jest na czas: wrzesień-grudzień 2021.