INFORMACJA CSIK GARWOLIN

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie informuje, że zgodnie z decyzją Rządu R.P. oraz wytycznymi Ministra Sportu, od 18 maja 2020 dopuszcza do użytku następujące obiekty sportowe:

Stadion Miejski, ul. Sportowa 34
Hala Sportowa, Al. Żwirki i Wigury 16
Sale gimnastyczne / hala sportowa, pływalnia/
Boisko wielofunkcyjne ul. Stacyjna
Boisko wielofunkcyjne ul. Słowackiego
Boisko ,,Orlik 2012” Al. Legionów 21

Boiska udostępnione zostaną wg Regulaminów, opracowanych na czas trwania pandemii COVID – 19. Regulaminy dostępne na stronach internetowych Urzędu Miasta w Garwolinie, Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie oraz na poszczególnych obiektach

sala gimnastyczna – regulamin

obiekty sportowe stadion miejski – regulamin

hala sportowa – regulamin

boiska sportowe – regulamin