„Najwięcej wymagać od siebie” – quiz dla rodzin o Kardynale Wyszyńskim

Stefan Kardynał Wyszyński to jeden z „bohaterów” obecnego roku. Centrum Sportu i Kultury już w pierwszym kwartale zdecydowało, że każdego z tegorocznych patronów upamiętni konkursem jemu poświęconym. Celem tych działań jest przede wszystkim popularyzacja postaci i upowszechnienie jej twórczości.

– 28 maja przypomnieliśmy o Prymasie Tysiąclecia z racji 40. rocznicy jego śmierci, a w ostatni dzień miesiąca udostępniliśmy formularz o Kardynale Wyszyńskim. Pierwotnie zakładaliśmy zorganizowanie tradycyjnego konkursu „wiedzowego” dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i dla szkół średnich. Niestety zawiłości związane z nauczaniem hybrydowym i wymogami epidemicznymi uniemożliwiły takie działanie. Stąd pomysł na konkurs w formie quizu. Poza tym zmieniliśmy formułę – zabawa z uwagi na różny stopień trudności pytań kierowana jest do całych rodzin. Zachęcamy, by wspólnie zgłębić wiedzę o przyszłym błogosławionym – mówi Barbara Kupczyk-Mikulska – koordynatorka konkursu.

Quiz zawiera 16 pytań. Są to pytanie testowe jednokrotnego i wielokokrotnego wyboru, krótkie pytania opisowe oraz takie, gdzie wskazać należy konkretną datę. Formularz jest aktywny od poniedziałku 31 maja do 7 czerwca do północy. We wtorek 8 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy. Ci, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów, otrzymają nagrody.

Link do zabawy znajduje się tutaj: https://forms.gle/yY5M7P8m42H6ScUW6