Siła inspiracji – teatralne wydarzenie w CSiK

Ponad 30 etiud – to efekt pracy młodych artystów biorących udział w projekcie Inspiracje Mazowieckiego Instytutu Kultury. Pierwsze Inspiracje miały miejsce w 2003 roku. Ich 50. edycja odbyła się w niedzielny wieczór w Garwolinie.

Inspiracje to projekt nastawiony na aktywną edukację i wymianę doświadczeń między uczestnikami. Kilkutygodniowa praca aktorów Teatru Rękawiczka nie tylko poszerzyła ich warsztat, ale pozwoliła także na większą integrację i poznanie. Zajęcia prowadził Bartłomiej Ostapczuk – aktor, mim, choreograf i reżyser. Wzięło w nich udział około 20 osób. Dla niektórych z nich niedzielne występy były debiutem scenicznym. Wydarzenie rozpoczęło się etiudą samego mistrza, po nim w scenkach pojedynczych lub grupowych prezentowali się wszyscy uczestnicy projektu. Praca z ciałem i emocjami to mozolnym procesem budowania własnej samoświadomości. W tej materii kroki stawia się delikatnie i bardzo ostrożnie.

Na zakończenie występów szczególne podziękowania otrzymał Bartłomiej Ostapczuk. Magdalena Chabros ze sceny odczytała list od dyrekcji Mazowieckiego Instytutu Kultury, w którym podkreślono jego wyjątkowe zaangażowanie w projekt i szeroko pojętą edukację teatralną.

Z kolei obecni na przedstawieniach burmistrz Garwolina Marzena Świeczak oraz dyrektor Centrum Sportu i Kultury – Jarosław Kargol dziękowali Magdalenie Chabros oraz Izabeli Rękawek za nieustanne inspiracje, jakie dostarczają młodym ludziom, za kreatywność i za twórcze rozsławianie miasta.