Wykaz

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie informuje, że postanawia oddać w dzierżawę, na okres 10 lat, nieruchomość gruntową będącą własnością Miasta Garwolin, będącą w zarządzie Centrum Sportu i Kultury, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 687/47. Nieruchomość położona jest w Garwolinie przy ul Olimpijskiej na terenie Stadionu Miejskiego.

Powierzchnia działki przeznaczonej pod dzierżawę wynosi 998  m kw. Działka przeznaczona jest na prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnej w zakresie tenisa ziemnego.

Czynsz wywoławczy wynosi 450 zł netto miesięcznie Do czynszu doliczone będą koszty eksploatacyjne –  woda, ścieki oraz podatek od nieruchomości. Pozostałe koszty eksploatacyjne Wydzierżawiający pokrywa samodzielnie na podstawie umów zawartych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Czynsz płacony będzie z góry do 10 każdego miesiąca.

Dzierżawca zostanie wyłoniony w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, licząc od dnia 28.04.2021 do 19.05.2021.