Przetarg

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie ogłasza przetarg nieograniczony na

Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie sportowo-rekreacyjnym Kryta Pływalnia GARWOLANKA  w Garwolinie przy ul. Olimpijskiej 2

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sekretariacie Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, ul. Nadwodna 1, 08-400 Garwolin nie później niż do dnia   07.12.2020 roku  do godz. 10.00.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można znaleźć tutaj: